Игри

Информация за страница Ардино

     Егри дере и Хаджи кьой вероятно са наименования, които не са особено добре познати на потребителите. Става дума обаче за старите имена на един български град, намиращ се на територията на Южна България. Той се казва Ардино и носи въпросните две наименования чак до 1934-та година. През 1960-та година населеното място официално получава статут на град, а иначе се намира в област Кърджали и административно принадлежи на община Смолян. На 684 м надморска височина, градът се намира в източната част на Родопите. Едноименната река разделя града на две части, а самият град се разполага непосредствено на хълмовете, които се спускат надолу. Арда протича от западна в северна посока към града, като се доближава на 4 километра от него. От столицата София мястото отстои на 274 км, а иначе от споменатите областни градове – Кърджали и Смолян – дистанцията е съответно 53 и 31 км в посока изток – североизток.

      По време на образуването на славянобългарската държава, Ардино все още се намира в пределите на източната римска империя, известна като Византия. От града само на десет километра се намира Дяволският мост, иначе по време на властването на Симеон 1-ви, градът официално влиза в пределите на българската държава. Построяването на моста става върху останките от друг такъв, само че римски, а времето, когато се издига, обхваща годините 1515-1518. Височината на моста е 11 метра и половина, като през 1984-та година е признат за един от паметниците на българската култура. Много са легендите относно произхода на името на моста, но е любопитен фактът, че на това място се снима част от емблематичния български филм Време разделно. Една от най-интересните легенди е свързана с девойка, която преследващи я на коне турци искат да направят част от харема на местен владетел. Тя бяга и стига до моста. Когато се качва горе, се готви достойно да се хвърли в речните води и да сложи край на живота си. В момента, в който я настигнали, османците зърват долу отражението на Дявола. В резултат на силното си изплашване и смущение, турците бягат и така момичето се спасява от сигурна тежка участ.

      Десет години след обявяването му за град, Ардино може да се похвали с наличието на местен културно – исторически музей. През 15-ти век се построява джамия, която четири столетия по-късно се реставрира, иначе се намира в самия център на града. През 2003-та се реставрира и местната християнска църква, а до 2007-ма се построяват още множество джамии. Пак там се намира и единствената запазена барутчийница на Балканския п-ов. Заедно с източноправославните християни, в града живеят и много на брой мюсюлмани. Основните два поминъка на населението са текстилът и шивачеството. Втори след тях са минната и добивна промишлености, както и хранително – вкусовата индустрия. Сред различните видове услуги, които местното население може да ползва, са тези в секторите на туризма, транспорта и комуналните услуги. А местните забележителности на първо място с Дяволския мост, включват още Орлови скали и връх Алда. Скалите са древно тракийско селище, а върхът е на 12 километра от града по екопътека.

eXTReMe Tracker